Nieuws Algemeen

210 miljoen tegemoetkoming in de kosten Covid19

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken

Met 210 miljoen euro extra is er een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor vervanging van bijvoorbeeld docenten. Vervanging is niet altijd makkelijk te vinden, vanwege het personeelstekort. Gebruikmaken van bijvoorbeeld regionale vervangingspools kan een oplossing zijn voor scholen. Ook kan de druk op leraren verlicht worden door meer ondersteunend personeel in de school. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het handhaven van de coronaregels op het gebied van schoonmaak of toezicht.

Voor heel het bericht op de rijksoverheid site zie deze LINK. Zij hebben aangegeven te proberen om voor 1 januari 2021 de uitwerking hiervan te publiceren.  Zodat besturen en scholen weten welke 'spelregels' gaan gelden.