Nieuws Algemeen

Inventarisatie stagebehoefte vso 2020-2021

Voor de leerlingen in het vso is stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. We krijgen berichten dat het vinden van stageplaatsen in deze coronatijd moeilijk is. In samenwerking met SBB willen we onderzoeken welke hulp we scholen hierbij kunnen bieden.

Om tot een goed aanbod van oplossingen en hulp te komen is het belangrijk zicht te krijgen op de problemen bij het vinden van stageplaatsen, daarom vragen we u een korte online vragenlijst in te vullen.

We willen graag antwoord op een paar vragen:

  • Heeft u problemen met het vinden van stageplaatsen voor uw leerlingen?
  • Om hoeveel leerlingen/stageplaatsen gaat het?
  • Voor welke opleidingsrichtingen (sectoren/branches) is het moeilijk stageplaatsen te vinden?

Klik hier om naar de online vragenlijst te gaan.

De adviseurs doelgroepen van SBB kunnen ondersteunen en adviseren bij het vinden van stageplaatsen in de regio. Vind uw SBB adviseur doelgroepen op de website van SBB (https://www.s-bb.nl/samenwerking/aanpak-voor-jongeren-met-een-beperking, contact in de regio).

De inventarisatie kunt u via dit online formulier invullen tot 1 december 2020.

Via de website houden we u op de hoogte van de uitkomsten. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en stellen we die niet ter beschikking aan derden.

Wim Ludeke

Voorzitter LECSO