Nieuwsbrief van LECSO - mei 2017

 
 
Heeft u op-en aanmerkingen op onze Nieuwsbrief, reacties aanvullingen
of aankondigingen tbv bijeenkomsten….. meld het ons via g.valster@lecso.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Landelijk Expertise
Centrum Speciaal Onderwijs. Voor vragen en/ of opmerkingen
kunt u contact opnemen met LECSO:
info@lecso.nl of 030 638 59 77