Geachte leden en andere lezers,

De 300 miljoen bezuinigingen van de baan en meer tijd voor de invoering van passend onderwijs.

Het ministerie is tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren van de sectorraden rond de stelselwijziging passend onderwijs. Ontegenzeggelijk een mooi resultaat. Toch staat niet iedereen te applaudiseren: maatregelen moeten worden ingetrokken; plannen gaan in de koelkast; opnieuw onduidelijheid over de consequenties. Dat vraagt opnieuw aanpassing en flexibiliteit maar intussen zijn we niet anders gewend. Hopelijk kunnen we onder dit gunstiger gesternte passend onderwijs tot een succes maken.

Download hier de nieuwsbrief: LECSO Nieuwsbrief mei 2012

Mocht u vragen hebben of willen reageren op deze nieuwsbrief dan kunt u ons bereiken via info@lecso.nl  Uiteraard kunt u u ook altijd bellen.     

Het laatste PO-Raad nieuws vindt u hier:  http://www.poraad.nl/content/nieuwsbrieven-0

Graag tot spoedig ziens,

Corine van Helvoirt, Gerda Valster, Heidi Geitenbeek, Wilma Slaats, Albert Boelen, Marten Schaafsma, Marc Cantrijn.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of uw email wijzigen ? Klik hier

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs
Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met het verenigingsbureau: verenigingsbureau@lecso.nl of 030 638 59 77 | 70