NIET WERKENDE LINKS

Geachte nieuwsbrief ontvanger,
De nieuwsbrief zoals u die vannochtend heeft kunnen downloaden via het vorige mailbericht bevatte door een conversiefout veel niet werkende links naar sites en documenten.

De pdf is inmiddels vervangen, en wij verzoeken u de verbeterde versie te downloaden via dezelfde link in onderstaand bericht.

Onze excuses voor het ongemak,

Webteam LECSO


Geachte leden en andere lezers,

De kogel is door de kerk: De wet passend onderwijs én de wet kwaliteit zijn de Eerste Kamer gepasseerd. Alle voorbereidingen en reeds opgestarte activiteiten kunnen doorgang vinden en dat zijn er nogal wat.
Op alle fronten wordt hard gewerkt om passend onderwijs vorm te geven. Voor het speciaal onderwijs komt de invoering van de wet kwaliteit per 1 augustus 2013 daar nog bij.
Gelukkig hebben velen daar ook al op geanticipeerd.
Dat bleek ook tijdens de zéér drukbezochte regionale bijeenkomsten van de afgelopen weken, waar we vele leden hebben mogen ontmoeten. Daar is veel kennis opgedaan en uitgewisseld.
U kunt de centrale presentaties van Mw Marjan Zandbergen (OCW) en Dhr. Eef Hoeksema (Inspectie) én  de workshop presentaties van CITO – Yulius – Edunova – CED – CPS en Rentray – AURIS vinden op http://www.projectenso.nl/?prj=301 .

Het motto is en blijft: Handen uit de mouwen voor kwalitatief hoogwaardig speciaal onderwijs. Lecso zal u daarbij van dienst blijven zijn. En Lecso, ……..dat zijn we allemaal !

Download hier de nieuwsbrief: LECSO Nieuwsbrief oktober 2012.pdf

Mocht u vragen hebben of willen reageren op deze nieuwsbrief dan kunt u ons bereiken via info@lecso.nl  Uiteraard kunt u ook altijd bellen.    

Het laatste PO-Raad nieuws vindt u hier:  http://www.poraad.nl/content/nieuwsbrieven-0

 

Graag tot spoedig ziens,

Corine van Helvoirt, Gerda Valster, Heidi Geitenbeek,
Albert Boelen, Marten Schaafsma, Marc Cantrijn.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of uw email wijzigen ? Klik hier

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs
Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met het verenigingsbureau: verenigingsbureau@lecso.nl of 030 638 59 77 | 70