Officiele berichten en rapporten

Studenten versneld voor de klas: de vragen en antwoorden
Sinds kort kunnen studenten van sommige pabo's versneld voor de klas staan. Hiervoor dienen zij wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit is een van de maatregelen uit de Kamerbrief ‘Extra acties tegen het lerarentekort’ van augustus 2018. Maar wat zijn de verschillen met de zij-instroomroute? En waar moeten schoolbesturen rekening mee houden? De PO-Raad geeft een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden. Lees hier het gehele bericht op de site van de PO-Raad.

Handreiking Lerarentekort primair onderwijs
Schoolleiders en besturen in het primair onderwijs vragen zich af welke oplossingen toegestaan zijn voor het lerarentekort. De handreiking 'Een lerarentekort op uw school? - Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?' is  een hulpmiddel voor schoolleiders en besturen. De veiligheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt. Download hier de Handreiking Lerarentekort primair onderwijs.

Subsidie regionale aanpak lerarentekort
Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor de aanpak van het lerarentekort. De vier grote steden ontvangen een miljoen euro per stad. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs. Hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling en kunt u de subsidieregeling downloaden.

Subsidie onderwijsassistenten primair onderwijs
Om schoolbesturen te compenseren in de kosten voor het collegegeld en studieverlof van onderwijsassistenten die willen starten met de lerarenopleiding basisonderwijs kunnen zij een subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 20.000 euro. Meer informatie over de subsidie voor onderwijsassistenten vindt u hier.