Officiele berichten en rapporten

Instroom in ww vanuit primair onderwijs verder gedaald
De instroom in de ww vanuit het primair onderwijs is de afgelopen jaren sterk gedaald. Hoe kan het dan toch dat er een ww piek is in de zomerperiode? En waarom is er instroom in de ww terwijl het po kampt met een oplopend lerarentekort? Vragen die tijdens het debat over de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer ook aan bod kwamen. In dit artikel een aantal feiten en cijfers over werkloosheid in het primair onderwijs en de zogenaamde zomerpiek.
Lees hier het gehele artikel.

Nieuwe website over aanpak lerarentekort
Omdat er behoefte is aan één plek waar alle informatie over de aanpak van de lerarentekorten samenkomt, hebben het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion de website AanpakLerarentekort.nl gemaakt. De laatste twee partijen ondersteunen schoolbesturen, schoolleiders, leraren, gemeenten en andere partijen bij de regionale aanpak van het lerarentekort, in respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs.
Op de website vindt u informatie over wat het lerarentekort inhoudt, wat we doen om het lerarentekort aan te pakken en welke subsidies er beschikbaar zijn. Ook kunt u er terecht voor een overzicht van deelnemende regio’s, contactpersonen en goede voorbeelden uit de praktijk. AanpakLerarentekort.nl wordt regelmatig geactualiseerd met nieuwe informatie, factsheets, evenementen in de regio en handige praktijkvoorbeelden.

In uiterste nood toegestaan: onbevoegde voor de klas
Scholen die in uiterste nood de wet overtreden om het lerarentekort het hoofd te bieden, hoeven niet bang te zijn voor represailles van de Inspectie van het Onderwijs. Wanneer zij kunnen aantonen echt niet anders te kunnen, ziet de inspectie de overtreding door de vingers. Lees meer hierover.

Nieuwe website over aanpak lerarentekort
Omdat er behoefte is aan één plek waar alle informatie over de aanpak van de lerarentekorten samenkomt, hebben het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion de website AanpakLerarentekort.nl gemaakt. De laatste twee partijen ondersteunen schoolbesturen, schoolleiders, leraren, gemeenten en andere partijen bij de regionale aanpak van het lerarentekort, in respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs.

Studenten versneld voor de klas: de vragen en antwoorden
Sinds kort kunnen studenten van sommige pabo's versneld voor de klas staan. Hiervoor dienen zij wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit is een van de maatregelen uit de Kamerbrief ‘Extra acties tegen het lerarentekort’ van augustus 2018. Maar wat zijn de verschillen met de zij-instroomroute? En waar moeten schoolbesturen rekening mee houden? De PO-Raad geeft een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden. Lees hier het gehele bericht op de site van de PO-Raad.

Handreiking Lerarentekort primair onderwijs
Schoolleiders en besturen in het primair onderwijs vragen zich af welke oplossingen toegestaan zijn voor het lerarentekort. De handreiking 'Een lerarentekort op uw school? - Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?' is  een hulpmiddel voor schoolleiders en besturen. De veiligheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt. Download hier de Handreiking Lerarentekort primair onderwijs.

Subsidie regionale aanpak lerarentekort
Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor de aanpak van het lerarentekort. De vier grote steden ontvangen een miljoen euro per stad. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs. Hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling en kunt u de subsidieregeling downloaden.

Subsidie onderwijsassistenten primair onderwijs
Om schoolbesturen te compenseren in de kosten voor het collegegeld en studieverlof van onderwijsassistenten die willen starten met de lerarenopleiding basisonderwijs kunnen zij een subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 20.000 euro. Meer informatie over de subsidie voor onderwijsassistenten vindt u hier.