Activiteiten & Thema's Arbeidstoeleiding

Binnen het thema Arbeidstoeleiding houdt ons team zich bezig met het verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise en samenwerkingsvormen en het stimuleren van samenwerken in de regio’s. We volgen alle ontwikkelingen rond wetgeving, signaleren problemen, verzamelen praktijkvoorbeelden, denken mee over leerlijnen, methodieken en toestontwikkeling en brengen advies uit aan de PO-Raad. Activiteiten die we ondernemen zijn:

  • Expertgroep Arbeidstoeleiding
  • KAN 2.0. Website www.hetkan.info  (Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland) is de website waar alle relevante, toepasbare informatie op het gebied van wet- en regelgeving, succesvolle methodieken, netwerkvorming e,.d, gevonden kan worden. De website is een kennisbank en een netwerk t.b.v. scholen.  
  • Organiseren van 10 regionale LIESA-bijeenkomsten 
  • Advisering PO-Raad omtrent de Werkschool

Verder organiseren we geregeld door het hele land themabijeenkomsten rond het thema Arbeidstoeleiding. Een overzicht van deze bijeenkomsten staat in de agenda.