Activiteiten & Thema's Onderwijs en Zorg

Ons team houdt zich bezig met het verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise, succesvolle samenwerkingsvormen het stimuleren van samenwerking in de regio’s. We werken met twee expertgroepen:

  • Expertgroep residentiële instellingen;
  • Expertgroep onderwijs in gesloten jeugdinrichtingen

Daarnaast geven we gerichte regionale ondersteuning bij het vormgeven van oplossingen voor ZMOLK-ers:

  • In meerdere regio’s wordt samenwerkingsoverleg gestart om tot oplossingen te komen. Er wordt een koppeling gemaakt tussen onderwijs en zorg. Good practices worden ontsloten middels praktische beschrijvingen.  
  • Op landelijk niveau starten we een kenniskring.   
  • We ontsluiten kennis door aansluiting en overleg op landelijk niveau met VOBC / LVG – kenniscentrum en overige organisaties, zoals MEE – VGN – GGD Nederland – Platform VG - MO Groep en de wetenschap (bv UvA en Gouverneur Cremers Instituut ).

We stimuleren en ondersteunen productontwikkeling:

  • Ontwikkelen onderwijsprotocol NAH
  • Protocollering medisch handelen: In overleg met Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Inspectie (jeugd- ) Volksgezondheid dragen we zorg voor het bewaken van protocollering medisch handelen op scholen en geven we advies aan scholen inzake verantwoord medisch handelen.

Verder organiseren we regelmatig en door het hele land themabijeenkomsten rond het thema Scholing en Onderzoek. Een overzicht van deze bijeenkomsten en andere relevante data staat in de agenda.