Activiteiten & Thema's Passend Onderwijs

Ons team participeert in een aantal activiteiten die direct te maken hebben met de invoering van het Passend Onderwijs, te weten:

  • Stuurgroep Passend Onderwijs binnen de PO-Raad
  • Kernteam VO VSO ten behoeve van het referentiekader en instrumentarium VO
  • Kernteam PO SO ten behoeve van het referentiekader en instrumentarium PO Implementatieteam (V)SO

Verder organiseren we geregeld door het hele land themabijeenkomsten rond het thema Passend Onderwijs. Een overzicht van deze bijeenkomsten staat in de agenda.