Activiteiten & Thema's Onderwijskwaliteit

Ons team volgt nauwgezet de actuele ontwikkelingen op het gebied van Onderwijskwaliteit. Onze 'expertisemakelaars' inventariseren, selecteren, redigeren en distribueren de meest relevante informatie voor onze leden en publiceren dit in onze nieuwsbrieven en onze website. We ontplooien activiteiten die de kwaliteit en professionaliteit van onze sector verder moeten verhogen, zoals: 

 • Organisatie van de Taakgroep Kwaliteit
 • De ontwikkeling en verspreiding van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs
 • Start en verdere opbouw KwaliteitsManagementSysteem
 • Landelijk aanbod opleiding auditoren
 • Het initieren regionale kwaliteitsnetwerken
 • Afstemming kwaliteitsnorm met het toetsingskader inspectie
 • Ontwikkeling van prestatie-indicatoren i.s.m. PI-7 
 • Ontwikkeling van de toolbox bij de kwaliteitsnorm leerkrachtgedrag i.s.m. PI-7
 • Organiseren van bijeenkomst Certificerende Instellingen t.b.v. accreditatie.
 • Inrichten klankbordgroep t.b.v. C.I.’s om norm te evalueren 
 • Ontwikkeling uitstroommonitor (V)SO i.s.m Actys en cluster 1 en 2
 • Bijdragen leveren aan ontwikkelen handreiking (v)so ontwikkelingsperspectief samen met POraad en SPSO .
 • Bijdragen leveren aan de toetsontwikkeling (V)SO i.s.m. met Cito.

Verder organiseren we geregeld door het hele land themabijeenkomsten rond het thema Onderwijskwaliteit. Een overzicht van deze bijeenkomsten staat in de agenda.