Activiteiten & Thema's EKEP

De landelijke expertgroep Eén Kind Eén Plan (EKEP) is ingericht om het concept van EKEP en de uitwerking hiervan doorlopend te volgen en te actualiseren, met elkaar uit te wisselen en te concretiseren. Op verzoek van een aantal leden is deze expertgroep in april 2010 ingesteld.

Er worden drie keer per jaar landelijke bijeenkomsten georganiseerd, waarin uitisseling centraal staat rondom thema's gerelateerd aan EKEP waar elke school mee stoeit. Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen en via LECSO worden de directies van alle scholen uitgenodigd om iemand af te vaardigen. Het daar gepresenteerde materiaal vermelden we op onze website.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Eric Dankbaar.

De overige vaste leden van de expertgroep zijn: Jan Reitsma, Jack Deen, Peter Hofstede, Tyra Buitenhuis, An van Damme, Henny van de Berg en Cokkie Bunte.