Agenda

19 juni 2018 Programma informatiebijeenkomst stand van zaken en toekomst ‘invlechting’. >>
20 juni 2018 Commissies voor Begeleiding: Goud in beweging! Nijkerk >>
25 juni 2018 Verdiepingssessie Verevening po en vo >>
28 juni 2018 Thuiszitterscongres: Langdurig en verborgen verzuim, 
daar moeten we wat aan doen! >>