Agenda

28 oktober 2019 Bijeenkomst 'Vereenvoudiging bekostiging passend onderwijs' >>
30 oktober 2019 Seminar Berkenbrein >>
30 oktober 2019 NRO-congres: Samen op Koers >>
31 oktober 2019 Conferentie Onderwijs-Jeugd - Samen ontwikkelkansen voor kinderen creƫren >>
06 november 2019 LOOK-symposium: Een kind, een plan, een taal >>
06 november 2019 Cosis werkconferentie: Van leerplicht naar leerrecht >>
19 november 2019 Scholenconferentie Verrassend Passend: de leraar centraal >>
27 november 2019 Nascholing voor docenten bewegingsonderwijs voormalig cluster 4 >>
29 november 2019 ALgemene Leden Vergadering LECSO >>
29 november 2019 ALV SBOwerkverband >>
12 februari 2020 Naar Inclusiever Onderwijs >>