Agenda

10 september 2019 Verkenning bevoegdhedenstelsel pro-vso >>
19 september 2019 Reflectiebijeenkomst: ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’ >>
20 september 2019 Conferentie samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs (po en vo) >>
23 september 2019 Meet up doelgroepenmodel voor cluster 4 >>
23 september 2019 Uitgerekend nu?! - (preventie) onbedoelde (tiener)zwangerschappen >>
24 september 2019 masterclass over bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk >>
09 oktober 2019 Ontmoetingsdag coördinatoren AB-diensten >>
10 oktober 2019 Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren >>
30 oktober 2019 NRO-congres: Samen op Koers >>
31 oktober 2019 ConferentieOnderwijs-Jeugd - Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren >>