Agenda

08 mei 2019 Afscheid Marc Cantrijn >>
16 mei 2019 Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren >>
06 juni 2019 Kennisdelingbijeenkomst thuiszitters en combinatie middelen onderwijs – jeugdhulp >>
12 juni 2019 Gewoon Speciaal ICT Netwerkbijeenkomst >>
12 juni 2019 Praktijkspiegel - Denk mee met OCW >>
19 juni 2019 Landelijke conferentie van School naar Werk >>
20 september 2019 Conferentie samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs (po en vo) >>