Agenda

01 juli 2019 Bijeenkomst zorg in onderwijstijd >>
19 september 2019 Reflectiebijeenkomst: ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’ >>
20 september 2019 Conferentie samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs (po en vo) >>
30 oktober 2019 NRO-congres: Samen op Koers >>