Agenda

16 mei 2018 Bijeenkomst Loopbaanleren in vso en pro >>
17 mei 2018 Congres Psychiatrie en LVB: Werken aan samenspel >>
24 mei 2018 Training K(S)O: Module Normkennis K(S)O >>
30 mei 2018 Balans in beeld >>
30 mei 2018 ZO! Zelfregulatie van gedrag >>
30 mei 2018 Training K(S)O: professionalisering interne auditoren >>
30 mei 2018 OplossingenLab: zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen >>
31 mei 2018 Sterk Beroepsonderwijs - landelijke onderwijsdag techniek >>
04 juni 2018 Training K(S)O: Training Intern auditor >>
06 juni 2018 Delen is het nieuwe hebben (kijken naar gedrag) >>
13 juni 2018 Commissies voor Begeleiding: Goud in handen! 's-Hertogenbosch >>
13 juni 2018 Training K(S)O: Training Lead auditor (voor ervaren auditoren) >>
14 juni 2018 Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren >>
20 juni 2018 Commissies voor Begeleiding: Goud in handen! Nijkerk >>
28 juni 2018 Thuiszitterscongres: Langdurig en verborgen verzuim, 
daar moeten we wat aan doen! >>