Agenda

26 juni 2017 Bijeenkomst voor vso-besturen over aangesloten lidmaatschap van de VO-raad >>
30 juni 2017 Samen naar School klas opent deuren >>
03 juli 2017 Minisymposium: Koers kiezen in passend onderwijs >>
12 september 2017 Congres LVB - over relatie Gedragsproblemen - Verslaving - Criminaliteit >>
20 september 2017 Regionale kennispraktijknetwerk ZMOLK-ers ZUID (professionals) >>
20 september 2017 Regionale kennispraktijknetwerk ZMOLK-ers ZUID (management) >>
20 september 2017 Regionale bijeenkomsten: maatwerk en flexibilisering - Helmond >>
21 september 2017 Bijeenkomst doorontwikkeling Passend Onderwijs >>
11 oktober 2017 Vijfde werksessie digitale leermiddelen EMB >>
12 oktober 2017 Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren >>
13 november 2017 Zesde werksessie digitale leermiddelen EMB >>