Agenda Passend Onderwijs

19 september 2019 Reflectiebijeenkomst: ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’ >>
20 september 2019 Conferentie samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs (po en vo) >>
23 september 2019 Meet up doelgroepenmodel voor cluster 4 >>
24 september 2019 masterclass over bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk >>
10 oktober 2019 Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren >>