Agenda Passend Onderwijs

21 februari 2018 Commissies voor Begeleiding: Goud in handen! >>
06 maart 2018 Voorlichtingsbijeenkomst experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs >>
08 maart 2018 Netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording passend onderwijs >>
08 maart 2018 Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren >>
21 maart 2018 Delen is het nieuwe hebben (Kijken naar gedrag vanuit het perspectief van de leraar) >>
28 maart 2018 kennispraktijknetwerk ZMOLK-ers Groningen (professionals) >>
05 april 2018 MeetUP monitoring Sociale Veiligheid bij ernstig meervoudig beperkte leerlingen >>
11 april 2018 Gewoon Speciaal ICT Netwerkbijeenkomst >>
18 april 2018 Delen is het nieuwe hebben (kijken naar gedrag vanuit het perspectief van de leerling) >>
18 april 2018 Landelijke praktijkdag integratie sbo-so-bao:Zien is geloven >>
06 juni 2018 Delen is het nieuwe hebben (kijken naar gedrag vanuit het perspectief de school en de schoolomgeving) >>