Agenda Passend Onderwijs

30 mei 2018 ZO! Zelfregulatie van gedrag >>
30 mei 2018 Balans in beeld >>
06 juni 2018 Delen is het nieuwe hebben (kijken naar gedrag) >>
13 juni 2018 Commissies voor Begeleiding: Goud in handen! 's-Hertogenbosch >>
14 juni 2018 Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren >>
20 juni 2018 Commissies voor Begeleiding: Goud in handen! Nijkerk >>
28 juni 2018 Thuiszitterscongres: Langdurig en verborgen verzuim, 
daar moeten we wat aan doen! >>