Agenda Onderwijskwaliteit

05 maart 2020 Werkdagen resultatenmodel en collectieve ambitie >>
10 maart 2020 Inspiratiebijeenkomst Didaktiek 'Luisteren naar Wielenmakers’ >>
30 maart 2020 Terugkomdag EMB Wikiwijs >>
06 april 2020 CvB in de aanval: Heb jij de ballen om ballen te laten vallen ('s-Hertogenbosch) >>
08 april 2020 Gewoon Speciaal ICT Netwerkbijeenkomst >>
09 april 2020 CvB in de aanval: Heb jij de ballen om ballen te laten vallen (Nijkerk) >>