Agenda Onderwijskwaliteit

05 november 2018 Bijeenkomst lerarentekort >>
07 november 2018 Gewoon Speciaal ICT Netwerkbijeenkomst >>
07 november 2018 Professionele leergemeenschappen in het vso >>
14 november 2018 Nascholing voor docenten bewegingsonderwijs voormalig cluster 4 >>
21 november 2018 Training module normkennis K(S)O >>
30 november 2018 ALgemene Leden Vergadering LECSO >>
04 december 2018 Module Intern auditor K(S)O >>
12 december 2018 Training Lead auditor K(S)O >>
24 januari 2019 Studiereis BETT 2019 Gewoon Speciaal ICT donderdag 24 tm zaterdag 26 januari 2019 >>
13 maart 2019 Module Normkennis K(S)O >>
28 maart 2019 Module Intern auditor K(S)O >>
10 april 2019 Training Lead auditor K(S)O >>