Nieuws Arbeidstoeleiding

Naadloze aansluiting van school naar werk in Arnhem door combinatiefunctionaris

Om jongeren voor te bereiden op- en toe te leiden naar werk hebben de Arnhemse scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs van De Onderwijsspecialisten binnen hun eigen organisaties een professioneel systeem van coaching, praktijkbegeleiding en stages opgezet. 

Het probleem waar de scholen tegenaan lopen is dat er bij de overgang van school naar werk een hiaat in de begeleiding ontstaat. Die begeleiding wordt in de meeste gevallen vervolgens overgedragen aan externe partijen (gemeenten, re-integratie organisaties, etc.). Dit gaat in veel gevallen goed, maar het kan beter. De onderbreking in begeleidingscontinuïteit door de (vertrouwde) medewerkers van school maakt oud-leerlingen onzeker. De nieuwe externe ondersteuning is onbekend met de jongere én de toekomstige werkgever waarmee in de stageperiode een goede band mee is opgebouwd. Hierdoor ligt het risico van uitval op de loer.

Combinatiefunctionaris arbeidstoeleiding
De combinatiefunctionaris arbeidstoeleiding richt zich op de transitie van school naar een toekomstige werkplek en vervult zowel de rol van trajectbegeleider als die van jobcoach. Op deze wijze lopen de activiteiten van de school naadloos over in begeleidingsactiviteiten op de werkplek. Hierdoor is er geen knip in de transitie van onderwijs naar arbeid en is er een doorlopende begeleidingstraject. Hoe dat eruitziet? Dat zie je in bijgaande infographic.

infographic combinatiefunctionaris.pdf