Certiked

Certificering, toetsing en training van organisaties en professionals in het Speciaal Onderwijs.

Certificeren omdat het waarde toevoegt. Dat is ons uitgangspunt.

Certificering houdt meer in dan het behalen van een certificaat. met een kwaliteitssysteem bent u in staat uw organisatiedoelstellingen te bereiken, efficient en effectief.

Met een goed functionerend kwaliteitssysteem:

  • stemt u uw beleid en SMART doelstellingen op elkaar af;
  • richt u uw processen efficient in 
  • meet u resultaten en stuurt u daar op;
  • beschikt u over een cultuur van continue verbetering

Wilt u uw organisatie efficienter en effectiever maken en wilt u dat doen met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)?

Doe dan samen met ons de Certiked Zelfevaluatie en bepaal welke verbeteringen er voor uw organisatie mogelijk zijn. En wat u nog moet regelen om "KSO-proof" te worden.

De autitors van Certiked zijn als materiedeskundigen goed bekend met de praktijk van het Speciaal Onderwijs. Bij het toetsen van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs maken zij gebruik van de systematiek "waarderend auditen". Auditen vanuit een positieve invalshoek. Continue verbetering wordt gestimuleerd door met elkaar vast te stellen: wat gaat er goed? Wat maakt dat het goed gaat? En: wat kan nog beter?. In elk onderzoek zoekt Certiked, in aanvulling op het toetsen van de norm, nadrukkelijk naar zaken die de organisatie goed op orde heeft. En die benoemen we dan ook. Aanvullend op onze rapportage delen we deze bevindingen graag met u, puur ter inspiratie. Wij gaan graag met u in gesprek over de Zelfevalutatie en hoe wij u kunnen ondersteunen in de verdere professionalisering van uw organisatie. Wilt u vast een voorproefje, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief  met nieuws en tips over kwaliteitsmanagement. Certiked is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. U vindt meer informatie over Certiked en onze werkwijze op onze website.

Contactpersoon:

Sandra Henke
info@certiked.nl
www.certiked.nl