Colofon

Deze website is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs.

Bezoekadres
Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
030 638 59 77

Postadres
Postbus 85246
3508 AE Utrecht

Ontwerp en realisatie: Budelinc - solutions créatives, Rotterdam