De Mast

De Mast in Enschede is Het Pittigste Project 2011.

Uit het juryrapport: Door sterk leiderschap en een visionaire aanpak heeft de school in de loop van vele jaren bewezen wat de meerwaarde is van een  brede aanpak van risico jongeren. De structurele en methodische samenwerking van de school met onder andere het Jongerenwerk, Jeugdzorg en Sportverenigingen maakt het voor vele jongeren die extra aandacht en begeleiding nodig hebben mogelijk

zich in en buiten de school te ontwikkelen  en hun talenten te benutten. De Mast toont daarmee aan dat een school door buiten de schooluren - en muren te denken en te handelen een belangrijke maatschappelijke functie kan vervullen. Dat de school daarbij altijd probeert zo transparant mogelijk te zijn en zich voortdurend  laat beoordelen op haar handelen door “buitenstaanders” is een extra vermelding waard.