Doorbraakproject

 

Vragen van scholen over gepersonaliseerd leren met ICT staan vaak centraal. Deze worden verhelderd, versterkt en gebundeld aangeboden aan aanbieders. Zo wordt massa aan de vraagzijde gemaakt. Deze beweging wordt ondersteund vanuit het PO-Raad project Beter en slimmer leren met ICT en vanuit het project Leerling 2020 van de VO-raad.

Primair Onderwijs


 Scholen en schoolbesturen willen aan de slag! In het primair onderwijs maakt elk schoolbestuur, samen met zijn scholen, een plan om ICT in het onderwijs te integreren en meer op maat te gaan werken. Samen maken de schoolbesturen voldoende massa om de vraag naar adaptief digitaal leermateriaal te versterken.

Voortgezet Onderwijs

 Om een bottom-up innovatiebeweging te faciliteren, worden vijftien Leerlabs in het voortgezet onderwijs gevormd. Deze Leerlabs gaan uit van de vraag van de scholen - de leerlingen, de docenten, de schoolleider en het schoolbestuur. In deze Leerlabs staan vraagstukken centraal rondom gepersonaliseerd leren; van het gebruik van digitale leermiddelen tot de rol van de leraar daarin. Wat is er nodig om het gewenste doel te bereiken en wat is een slimme (gezamenlijke) aanpak? Aan elk Leerlab doen  zes scholen mee die een visie hebben op en al bezig zijn met het betreffende thema.

Het Doorbraakproject wil de vraagkant (vanuit zowel het primair als het voortgezet onderwijs) versterken en de markt in beweging zetten. Hoe beter aanbieders weten wat scholen nodig hebben, hoe soepeler de afstemming tussen beide partijen. Met gebundelde wensen en eisen van scholen worden leveranciers uitgedaagd om scherpe en passende aanbiedingen te doen. We verkennen kansrijke samenwerking op inkoopgebied. Hiervoor inventariseren we de gezamenlijke vraag, de markt en mogelijke samenwerkingsvormen.

Zie verder op de site van doorbraak met ICT