Beste Collega,

“Hèt Congres” wordt voor de 10e keer gehouden op donderdag 29 en vrijdag 30 november 2013.

Vorm en inhoud van Het Congres willen we zo goed mogelijk afstemmen op vragen/wensen die er leven in het (speciale) onderwijsveld. Om hier zicht op te krijgen willen we je verzoeken de vragenlijst in te vullen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan, of kopieer onderstaande link naar je browser:

http://www.enqueteviainternet.nl/LECSO__Het_Congres?RespondentID=%%U_EMAIL%%

Eind mei zal op www.hetcongres.nl de eerste info over de (nieuwe)opzet en het programma verschijnen.

We zien U graag terug op “Hèt Congres 2012” om te ontmoeten en te verbinden.

Stuurgroep “Hèt Congres”