Evenement inschrijven

bijeenkomst Programma van Eisen LeerlingVolgSysteem (LVS)

Datum 07 OCT 2016 13:00 tot 15:30
Locatie Utrecht
Doelgroep directeur/bestuurders
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 05 OCT 2016

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een door LECSO georganiseerde informatiebijeenkomst op 7 oktober 2016, van 13.00 uur tot 15.30 uur, voor bestuurders en evt. andere belangstellenden en uitvoerenden over het programma van eisen betreffende LeerlingAdministratieSysteem (LAS) en LeerlingVolgSysteem (LVS) en de handreiking inkoop die door een zestal besturen van LECSO zijn ontwikkeld in samenwerking met Kennisnet. De presentatie van deze bijeenkomst is in handen van stuurgroepleden van het project LVS/LAS.

Er is gebruik gemaakt van een versnellingsvraag van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Deze Versnellingsvraag  had betrekking  op de ontwikkeling van standaardisatie voor een LAS/LVS (Programma van Eisen) en het inkoopproces voor een LAS/LVS voor het (V)SO. Zie versnellingsvraag PO-raad

Een eerste marktverkenning door de betrokken besturen heeft het beeld versterkt dat samenwerking en vraagbundeling in het (V)SO zeer gewenst is.

Bent u bezig met een oriëntatie op een nieuw LVS en bent u geïnteresseerd in het programma van eisen en  wilt u samenwerken met andere besturen ter voorbereiding op uw eigen aanbesteding, wees dan van harte welkom.
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK