Regionale kennispraktijknetwerk ZMOLK-ers ZUID (management)

Regionale kennispraktijknetwerk ZMOLK-ers ZUID (management)

Datum 15 NOV 2017 10:00 tot 13:00
Locatie Antoon van Dijkschool, Berkveld 19 5709 AE Helmond
Organisatoren NJI/VOBC/LECSO
Doelgroep Managmentbijeenkomsten: directie, management, staf zorg en onderwijs
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 27 SEP 2017

Uitnodiging deelname aan kennis- en praktijknetwerk ZMOLK Zuid

 

Samen sterk in onderwijszorgarrangementen voor zmolk’ers

 

Beste collega’s

 

Het realiseren van passend onderwijs aan leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek – zmolk-ers - vraagt om een integrale aanpak. De vragen van zmolk-ers beperken zich immers niet tot de schoolomgeving; ze betreffen alle leefgebieden, de klok rond. De wetgeving rondom passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet (ingevoerd in resp. 2014 en 2015) bieden kansen om de kwaliteit van die gezamenlijke inzet te vergroten. Ook voor die jongeren die niet altijd even makkelijk zijn met leren en gedrag, en daardoor snel tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Snel overvraagd en overprikkeld raken en vragen om een specifieke begeleidingswijze.

 

Om deze complexe vragen te kunnen beantwoorden blijkt samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp noodzakelijk. In onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) krijgt deze benodigde samenwerking bij uitstek vorm. Zeker wanneer interdisciplinair en vanuit gelijkwaardigheid wordt gewerkt. De gebundelde ondersteuning in OZA’s zijn voor deze leerlingen essentieel om kans te maken op een passende onderwijsplek en hopelijk daarmee een passende toekomst.

 

In elke regio en op landelijk niveau wordt gewerkt aan de versterking van de zeer gewenste samenwerking in onderwijs-zorgarrangementen voor ZMOLK-ers. Inmiddels zijn een basisaanpak, een competentieprofiel, een ontwikkelmodel OZA in 5 stappen en meerdere andere handreikingen in samenwerking met veld van jeugdhulp en speciaal onderwijs ontwikkeld.

 

Met behulp van deze hulpmiddelen en handreikingen zijn op 3 plaatsen in Nederland Kennispraktijknetwerken Zmolk ingericht. De werkbijeenkomsten hiervan werden door alle betrokkenen zeer gewaardeerd en hebben een positief effect in het dagelijkse werk met de kinderen en jongeren, in de organisatie van de OZA’s en op beleids- en bestuurlijk niveau.

 

Op basis van deze positieve ervaringen is besloten een vierde netwerk in te richten en wel in het zuiden van het land. Zodoende willen Lecso, Vobc en Nji jullie van harte uitnodigen om je/ jullie aan te melden voor dit Kennispraktijknetwerk Zuid. In de bijlage is de eerste informatie toegevoegd. Bij vragen, wensen en/of ideeën neem dan s.v.p. contact op. De intentie is het kennispraktijknetwerk zo op maat mogelijk te maken.

 

Dank bij voorbaat, succes met alles

 

Namens mijn collega’s

Deanne Radema en Harry Velderman

 

Ciao

 

Bart van Kessel

06-22939682

bartvankessel@glazenkamp.net

 

Uw aanmelding geldt voor de dagen: 20 september, 15 november 2017 en 7 februari 2018
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK