Evenement inschrijven

Regionale bijeenkomst LECSO Eindhoven

Datum 12 OCT 2017 14:00 tot 16:00
Locatie Triade, Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 05 OCT 2017

LECSO organiseert na de zomer vier regionale bijeenkomsten over de door het bestuur vastgestelde koers en de invulling van de strategische agenda voor de komende jaren.

Op deze bijeenkomsten willen wij onze leden informeren over LECSO Nieuwe Stijl:

  • Kunnen de leden zich vinden in de geschetste koers?
  • Welke beleidsthema’s achten zij nog meer relevant?
  • Welke activiteiten zijn voor de leden van belang en op welke manier willen ze worden geïnformeerd en betrokken?
  • Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar eventuele suggesties vanuit de leden en hopen we voldoende draagvlak te vinden voor de nieuwe koers

Daarnaast is het van belang dat de leden weten wat nog wel en wat niet van het bureau verwacht kan worden.

Tijdens Hét Congres op 24 november willen we een ALV houden (lunchsessie) waarin het strategisch beleidsplan 2018 - 2020 kan worden vastgesteld.INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK