Delen is het nieuwe hebben (kijken naar gedrag)

Delen is het nieuwe hebben (kijken naar gedrag)

Datum 06 JUN 2018 15:00 tot 18:00
Locatie Van Detschool, IJsbaanpad 7, 1076 CV Amsterdam
Organisatoren Pi7, LECSO & NRO
Kosten 15,00 (per bijeenkomst)€ voor leden / 15,00 (per bijeenkomst)€ voor niet-leden

Sluitingsdatum inschrijving: 04 JUN 2018

"Online kennis is onmisbaar maar de werkelijke kennisdeling komt pas tot stand in een professionele dialoog met mensen die samen willen zoeken naar antwoorden op gedeelde vragen." De AGORA is een oud Grieks woord voor ontmoetingsplein. Op het centrale plein deelden wetenschappers hun kennis met de burgers. Het doel van de Agora is kennis halen, brengen en weer verder verspreiden. Er zijn drie Agora’s gepland in 2018. De kosten: 15 euro pp per
bijeenkomst.

 

"Delen is het nieuwe hebben" bestaat uit 3 trainings-ontmoetingsdagen, t.w.: 21 maart, 18 april en 6 juni 2018.  In tegenstelling tot de informatie in de bijlage komen tijdens deze Agora's alle perspectieven aan bod.

 

Hoort zegt het voort: Laat zoveel mogelijk collega's zich aanmelden. Ook vanuit het regulier onderwijs.

 

U kunt tijdens deze Agora ook uw eigen vragen, ervaringen etc. inbrengen.Zie onderstaand pdf-bestand "flyer (uitnodiging)" voor meer informatie.
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK