Startbijeenkomst Curriculum.nu voor schoolleiders (Utrecht)

Startbijeenkomst Curriculum.nu voor schoolleiders (Utrecht)

Datum 14 MRT 2018 16:00 tot 19:00
Locatie Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht
Organisatoren Verenigingen voor gespecialiseerd onderwijs
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 10 MRT 2018

Curriculum.nu en het gespecialiseerd onderwijs

 

'Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving; die economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan?

Veranderingen in de samenleving vragen om herziening van het curriculum. Tijd dus om het curriculum landelijk en in samenhang te actualiseren. Het gaat daarbij om: Nederlands, Engels & moderne vreemde talen, Rekenen & wiskunde, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Mens & maatschappij, Mens & natuur, Kunst & cultuur, Bewegen & sport. Een herziening die leerlingen, ook in het speciaal onderwijs, bagage mee geeft die zij nodig hebben voor hun toekomst. En om scholen voldoende ruimte te bieden om, naast dat vaste deel van het curriculum, zelf het programma in te vullen. Zo kunnen zij aansluiten op hun visie, leerlingen en omgeving. Met Curriculum.nu[1] wordt een volgende stap gezet naar een eigentijds curriculum'.

 

Startbijeenkomst voor schoolleiders

Op  14, 20 en 22  maart organiseert LECSO, samen met andere verenigingen voor gespecialiseerd onderwijs drie regionale startbijeenkomsten voor schoolleiders. Ook collega’s cluster 1 en 2, SBO en PRO, ontvangen via hun vereniging een uitnodiging. Deze bijeenkomsten worden inhoudelijk ondersteund door het projectbureau curriculum.nl en de SLO Tijdens deze bijeenkomsten, die plaats vinden in respectievelijk Utrecht, Zwolle en Eindhoven, zetten we op hoofdlijnen het proces van curriculum.nu uiteen en met name ook de rol van het gespecialiseerd onderwijs in dit geheel. Het is van belang dat het gespecialiseerd onderwijs van meet af aan betrokken wordt bij het hele proces rond curriculum.nu. De gedachte daarbij is dat het curriculum voor 'speciale' leerlingen zo nauw mogelijk aansluit bij dat van het reguliere onderwijs. Om die reden willen we de ontwikkelteams die rond de 9 leergebieden aan de slag gaan,  specifieke informatie aanreiken die raakt aan de essenties van het gespecialiseerd onderwijs. Deze informatie willen we putten uit een reservoir aan scholen voor gespecialiseerd onderwijs. We willen daar samen in optrekken.  Hoe…? Dat zetten we op 14, 20 en 22 maart aanstaande uiteen. Dus: reserveer een van bovenstaande data. De bijeenkomsten starten om 16:00 uur en duren tot uiterlijk 19:00 uur. Voor een eenvoudige broodmaaltijd wordt gezorgd.

 

Aanmelden voor 14 maart  kan tot uiterlijk 10 maart.

Aanmelden voor 20 en 22 maart kan tot uiterlijk 15 maart.

U kunt zich inschrijven:

voor 14 maart: klik hier.

voor 20 maart: klik hier

voor 22 maart: klik hier

 

Na inschrijving ontvangt u het programma en de locatiegegevens.

 

Vriendelijke groet

Namens LECSO

 

Corine van Helvoirt[1] De onderwijscoörperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs zijn de initiatiefnemers achter curriculum.nu. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met de SLO.INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK