voorlichtingsbijeenkomst invlechting

Programma informatiebijeenkomst stand van zaken en toekomst ‘invlechting’.

Datum 19 JUN 2018 09:30 tot 12:30
Locatie NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
Organisatoren LECSO, PO-Raad, VO-raad
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 11 JUN 2018

Onlangs zijn de gezamenlijke besturen (PO-Raad, Vo Raad, LECSO), mede op basis van een nieuw advies van de toenmalige gezamenlijke adviescommissie (PO,VO, SO, VSO) én het rapport van bureau Infinite tot een standpuntbepaling van ‘invlechting’ van het SO/VSO in relatie tot het PO en het VO gekomen.
Om deze visie (waarbij het zowel gaat om het op korte termijn oplossen van de meest urgente knelpunten, als om een blik op de toekomst), samen met de resultaten van het externe rapport met u te delen en mogelijk nog aan te scherpen, willen de Raden plus LECSO u van harte uitnodigen voor een landelijke bijeenkomst over dit onderwerp.INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK