Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren

Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren

Datum 27 SEP 2018 09:30 tot 12:30
Locatie NDC, Kennedylaan 9 te Utrecht
Organisatoren LECSO/NJI/VOBC/Gedragswerk
Doelgroep Aan alle deelnemende scholen voor speciaal onderwijs (LECSO) en orthopedagogische behandelcentra (VOBC), die werken met ZMOLK-LVB kinderen/jongeren,
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 20 SEP 2018

Programma  Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB

 

Beste mensen,

 

In aansluiting op de eerdere vooraankondiging opnieuw de hartelijke uitnodiging voor de volgende landelijke werkbijeenkomst ZMOLK/LVB. Hierbij het programma op hoofdlijnen. Meld je svp aan, dat maakt het organiseren makkelijker. En vergeet niet collega’s uit te nodigen waarvan je denkt dat ze een constructieve bijdrage kunnen leveren aan het versterken van het werken met jeugdigen en jong volwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.

 

09.00 - 09.30  uur              Inloop 

 

09.30 – 09.40 uur              Opening + korte stand van zaken van de lopende activiteiten:

-          in het programma aandacht voor de 3 niveaus waarop alle ontwikkelingen plaatsvinden en de onderlinge relatie daartussen, of te wel ‘de wereld van vakje 8’ m.b.t. uitvoering – organisatie – bestuur& beleid

 

09.40 – 11.00 uur             Thema ‘Arbeid’

Het hebben van betaald werk zien we als een belangrijk middel om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Hoe ziet de arbeidsmarktpositie van jongeren/jongvolwassenen met een LVB eruit? Wat kunnen scholen en zorginstellingen doen om de kansen op het verkrijgen en behouden van betaald werk voor deze groep te bevorderen? Welke methodieken en instrumenten zijn er beschikbaar? Welke samenwerkingspartners hebben we nodig?

-          een informatieronde aan de hand van de bijgevoegde memo

-          korte info: Wat doen VOBC en LECSO op dit gebied .

-          uitwisseling in tafelgroepen en plenair (zie de bijgevoegde memo’s)

 • reflectie en evt. aanvullingen op de opzet/ordening
 • stand van zaken in de eigen instelling / regio?
 • uitdieping van een van de thema’s
  • wat kun je van elkaar leren?
  • welke stappen ga je zetten?

-          opstellen werkagenda voor de eigen werksituatie en (landelijke) ondersteuning

 

11.00 – 11.15 uur              Pauze

 

11.15 – 12.30 uur              Thema ‘Kwaliteit van onderwijs en zorg’

Op 14 juni heeft Xavier Moonen een presentatie gegeven over de kenmerken van een LVB, hoe een LVB in beeld kan worden gebracht, wat een LVB betekent voor onderwijs en zorg. Hij heeft ook inzicht gegeven en medewerking gevraagd voor een aantal onderzoeken waar hij mee bezig is. We bespreken het voorstel op welke manier zijn onderzoeksvragen waardevol kunnen zijn voor de samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen voor deze doelgroep, en over hoe je de kwaliteit van zowel onderwijs als zorg als de verbinding daartussen in de eigen regio verder zou kunnen ontwikkelen.

 

-          een informatieronde aan de hand van de bijgevoegde memo

-          een verhaal uit de regio

-          uitwisseling in tafelgroepen en plenair (zie de bijgevoegde memo’s)

 • Is dit een goede opzet?
 • Wat zijn de aandachtsgebieden die voor jullie om onderzoek vragen?

-          opstellen werkagenda voor de eigen werksituatie en (landelijke) ondersteuning

 

 

Tijdens het programma enkele ‘Verrassende Verhalen’.

 

12.30 uur                   Afsluiting programma - volgende keer

 

Graag treffen we jullie als school- en zorg-mensen weer in Den Hommel,

Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.

 

Ook aanwezig zullen zijn:

Erie Merkus van de VOBC

Deanne Radema, deskundige kennisproductiviteit

Vincent Fafieanie van het NJI

Marc Cantrijn van LECSO

Bart van Kessel, projectleider

 

Als bijlagen sturen we nog mee:

 1. Memo ‘Arbeidstoeleiding’
 2. Memo ‘Kwaliteit van onderwijs en zorg’

 

Tot 27 september.
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK