Noordelijke Werkconferentie ‘Onderwijs-Zorg’

Noordelijke Werkconferentie ‘Onderwijs-Zorg’

Datum 20 MRT 2019 13:00 tot 16:30
Locatie De Schakel in Assen, Witterhoofdweg 1 a, 9405 HX, Assen
Organisatoren Lecso netwerk Noord en Samenwerkingsverbanden Noord
Doelgroep vertegenwoordigers van scholen voor SO, VSO, PrO en SBO in Groningen, Drenthe, Fryslan
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 18 MRT 2019


Nooit Af


Programma Noordelijke Werkconferentie ‘Onderwijs-Zorg’

 

Tijd: 13.00 uur – 16.30 uur (inloop 12.10)

Thema: onderwijs en zorg, samen effectief in actie voor kinderen/jongeren

Titel: ‘nooit af’   (boekje: ‘Nooit af’, in het onderwijs; wordt gratis ter beschikking gesteld)

Dagvoorzitter: Bart van Kessel

 

12.10 – 13.00             Inloop met een (eenvoudige) lunch, koffie en thee

13.00 – 13.15             Opening, aanleiding, bedoeling, uitleg programma, intro dagvoorzitter

13.15 – 13.45             De ontwikkelingen op het terrein van onderwijs/zorg: landelijk, regelgeving,

                                   overzicht activiteiten etc. (Vincent Fafieanie – NJI)

13.45 – 14.00             Het kind - de jongere centraal: de dagvoorzitter interviewt twee jongeren/-

                                   ouders.  De interviews leveren een vijftal centrale vragen op vanuit de

                                   jongeren aan alle deelnemers.

14.00 – 14.45             Een drietal korte speeches/inleidingen vanuit een drietal (PO, VO) aanpakken

                                   uit de drie regio’s: problematiek, aanpak, resultaat.

14.45 – 15.00             pauze met koffie/thee

15.00 – 15.10             Een pubquiz met wetenswaardigheden uit de wereld van onderwijs en zorg

15.10 – 15.55             Interactief deel met werkgroepen a.d.h.v. van de vijf vragen van de kinderen/-

                                   jongeren en de drie situaties. De dagvoorzitter geeft een specifieke opdracht

                                   mee en deelnemers geven in ‘stroken’ concrete aanpakken, oplossingen en

                                   antwoorden

15.55 – 16.15             Plenaire presentatie van de resultaten, antwoorden en oplossingen

16.15 – 16.30             De drie inleiders én de twee kinderen/jongeren geven hun reactie op de

                                   gevonden oplossingen. De dagvoorzitter sluit af met een preview van een

                                   vervolg zoals: bulletin voor alle scholen – vervolgbijeenkomst met zorg/-

                                   gemeenten.

 
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK