Bijeenkomsten, Cursus- en trainingsaanbod

Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB jongeren

Datum 10 OCT 2019 09:30 tot 12:30
Locatie NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
Organisatoren LECSO/NJI/VOBC/Gedragswerk
Doelgroep Aan alle deelnemende scholen voor speciaal onderwijs (LECSO) en orthopedagogische behandelcentra (VOBC), die werken met ZMOLK-LVB kinderen/jongeren,
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 06 OCT 2019

De werkbijeenkomst voor die collega’s die gezamenlijk bezig zijn met het opzetten van onderwijs-zorgarrangementen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Om een van de spildoelgroepen binnen passend onderwijs een stap verder te helpen in hun ontwikkeling.
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK