Thema Denktank LECSO professionalisering

Evaluatiebijeenkomst passend Onderwijs

Datum 15 JAN 2020 12:30 tot 16:30
Locatie Congrescentrum Papendal, Arnhem
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 13 JAN 2020

Op de Algemene Ledenvergadering van 29 november jl. hebben wij onze leden de vraag gesteld of zij, naast alle bijeenkomsten die hierover al geweest zijn (b.v. op de regiobijeenkomsten van de PO-Raad), behoefte zouden hebben aan een bijeenkomst waarin het (voortgezet) speciaal onderwijs passend onderwijs tot nu toe evalueert. Dit alles natuurlijk in het licht van de evaluatie passend onderwijs, die begin 2020 in de Kamer besproken zal worden.

De aanwezige leden gaven vervolgens aan die behoefte zeker te hebben: men had het idee dat er in de gehouden evaluatiegesprekken het geluid van het speciaal onderwijs te weinig aan bod gekomen is. Wij willen invulling geven aan die behoefte, maar dat moet dan op korte termijn plaatsvinden: OCW heeft met alle partijen afgesproken dat zij de reacties vanuit het veld graag uiterlijk 20 januari zou willen hebben.

 

In dat kader nodigen we jullie van harte uit voor de  Evaluatie passend onderwijs LECSO

 
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK