Uitnodiging Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB (webinar)

Uitnodiging Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB (webinar)

Datum 05 NOV 2020 14:00 tot 15:30
Locatie Online
Organisatoren LECSO
Trainer Bart van Kessel
Doelgroep Aan alle deelnemende scholen voor speciaal onderwijs (LECSO) en orthopedagogische behandelcentra (VOBC), die werken met ZMOLK-LVB+ leerlingen met een sterk vertraagde ontwikkeling
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 01 NOV 2020

 

Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB+

DonderdagMIDDAG  5 november 2020 ,  14.00-15.30 uur (!!!)


Aan alle deelnemende scholen voor speciaal onderwijs (LECSO) en orthopedagogische behandelcentra (VOBC), die werken met ZMOLK-LVB kinderen/jongeren,

 

Beste mensen,

 

Zoals we reeds meldden heeft de tijd ons weer ingehaald en stappen we over naar een volledig online-programma waar je vanuit je thuisbasis aan deelneemt. Via Zoom komen we bijeen, gaan we verder in ‘hubs’, dus digitaal en niet in de eerder genoemde locaties, wisselen daar in subgroepjes uit en komen vervolgens weer plenair bijeen om te oogsten.

 

Natuurlijk aandacht voor de het werken in corona-tijd, maar we willen ook inhoudelijk verder met de kwaliteit van de OZA’s. Om te blijven ontwikkelen voor de kinderen/jongeren, voor ons zelf en voor onze samenwerking.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

1. Kwaliteitscriteria; het werkdocument is klaar!
Met pilot-OZA’s en tijdens de landelijke bijeenkomsten hebben we met elkaar gewerkt aan kwaliteitscriteria voor een OZA-Zmolk/LVB+. De uiteindelijke versie is nu klaar. We willen de criteria kort presenteren en doen dit door één set van criteria eruit te lichten: orthodidactische kwaliteit. We gaan hierover in gesprek en laten aan de hand van een voorbeeld zien hoe je er in de praktijk mee kunt werken.
 
2. Ondertussen ontwikkelden collega’s van Punt Speciaal, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Teamsaanzet een scholingstraject voor leraar-ondersteuner Zmolk/LVB+. Een ontwikkeling die we graag willen delen en als uitnodiging willen voorleggen om aan deel te nemen.
 
3. School dichterbij in tijden van corona
We willen jullie een inkijkje geven in de opbrengsten van een aantal online-trajecten over dit onderwerp. We tonen de prikborden met de uitkomsten van de digitale werkbijeenkomsten. Ook hier lichten we er één onderwerp uit: het transitional object. De kans is groot dat jullie al werken met dergelijke objecten. We bespreken hoe je deze nog bewuster in kunt zetten afhankelijk van de behoefte van leerlingen.
 
4. Start twee ‘intervisie-+ groepen’: je kunt nog aansluiten!
We kregen van verschillende kanten de vraag om de mogelijkheid te creëren elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. I.s.m. Lecso en het Landelijk Kenniscentrum LVB willen we daarom tweegroepen opstarten. Eén voor orthopedagogen / psychologen en de andere voor collega’s werkzaam in een OZA- Zmolk/LVB+. Een initiatief voor collega’s uit zorg, onderwijs of waar dan ook die door uitwisseling en feedback samen het functioneren van onderwijs-zorgarrangementen en die met elkaar even een pas op de plaats willen maken, willen reflecteren op het eigen handelen en de theorie willen opfrissen, al dan niet in relatie tot de wonderlijke wereld van COVID-19.
Een korte toelichting en hoe de aanmelding hiervoor loopt.

 

Zin in de bijeenkomst op 5 november?

En staat deze nog niet in je agenda…….

Meld je svp aan. Zie onderstaand de velden om je aan te melden.

 

 

….en als je vindt dat een collega uit de zorg, het onderwijs en/of de gemeente ook mee zou moeten doen aan het versterken van onderwijs-zorgarrangementen Zmolk/LVB, hou je niet in en nodig hem of haar van harte uit! Wel hem of haar ook aanmelden.

 

Sterkte met alles, succes met het telkens weer op maat maken van de OZA-trajecten

en graag tot 5 november!

 

 

Hartelijke groet,

Erie Merkus van de VOBC

Deanne Radema, deskundige kennisproductiviteit

Vincent Fafieanie van het NJI

Jasper Swuste van LECSO

Bart van Kessel, projectleider 
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK