ALgemene Leden vergadering (ALV) SBOwerkverband

ALgemene Leden vergadering (ALV) SBOwerkverband

Datum 25 NOV 2020 15:00 tot 16:30
Locatie digitaal
Organisatoren LECSO
Kosten Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden

Sluitingsdatum inschrijving: 23 NOV 2020
Voorwaarden: lid SBOwerkverband

Gebruikelijk is dat zowel SBOwerkverband als LECSO hun Algemene Leden Vergaderingen invlechten in Hét Congres. En logisch, vanuit de gedachte ‘we zijn er nu toch’. Echter (daar is ‘ie weer!) ook nu gooit corona roet in het eten van deze mooie traditie. Zoals jullie inmiddels weten zal dit jaar Hét Congres in digitale vorm gehouden worden. Dat vraagt nogal wat in de voorbereidingen en daarin bleek dat het invoegen van de ALV’s uiterst complex zou gaan worden. Op basis daarvan en in overleg met het organisatieteam van Hét Congres hebben we uiteindelijk besloten voor (hopelijk!) deze keer de combinatie los te laten en de ALV’s apart te agenderen.

Dat doen we op woensdag 25 november om 15:00 uur,  geagendeerd zijn een aantal belangrijke onderwerpen  zoals de evaluatie passend onderwijs en de stand van zaken rond fusie!)

Een week voor de bijeenkomst wordt de inlogcode voor de digitale bijeenkomst aan de deelnemers verzonden.
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK