Onze expertgroepen

Wilt u een expertgroep opzetten gefaciliteerd door LECSO?

LECSO organiseert een aantal expertgroepen. Maar ook leden zelf kunnen het initiatief nemen om een expertgroep in te richten. LECSO wil dit graag stimuleren en waar mogelijk faciliteren. In onderstaande documenten leest u aan welke voorwaarden voldaan moet worden en hoe u een aanvraag in kunt dienen.

LECSO_Aanvraagformulier_facilitering_expert_projectgroep.doc 
LECSO_facilitering_expert_projectgroep.doc 

 

Op dit moment zijn de volgende expertgroepen actief:

Onderwijskwaliteit
Onderwijs in Gesloten Jeugdinrichting
Kwaliteit
Bewegingsonderwijs
Expertgroep Financiën Speciaal Onderwijs
Gewoon Speciaal ICT
NECSO

Aanmelden voor ondersteuning van expertgroepen verloopt via het info@lecso.nl