Expertise Arbeidstoeleiding

Als Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rond Arbeidstoeleiding en zijn we direct bereikbaar voor onze leden ten behoeve van informatie en ondersteuning bij de implementatie van het beleid. Expertise op het gebied van VSO en Arbeidstoeleiding wordt gedeeld en verspreid voor en door onze leden, het gaat dan o.a. om:

  • Taakgroep Arbeidstoeleiding;  Deelnemers VSO arbeidstoeleiding breed.  Verzamelen - bespreken - -  implementeren – borgen van expertise en praktijkvoorbeelden arbeidstoeleiding / adviserend naar bestuur LECSO en PO-Raad.  Volgen en bespreken van implementatie nieuwe wetgeving – uitstroommonitor – leerlijnen – VSO methodieken – toetsontwikkeling. 
  • KAN 2.0. Website www.hetkan.info (Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland), de website waar alle relevante, toepasbare informatie op het gebied van wet- en regelgeving, succesvolle methodieken, netwerkvorming e,.d, gevonden kan worden. De website is een kennisbank en een netwerk tbv scholen (m.i.v. 2012 valt deze website onder verantwoordelijkheid van LECSO) 
  • Organiseren van 10 regionale LIESA-bijeenkomsten (informatievoorziening/kennisdeling/leren van elkaar/bij elkaar in de keuken kijken)  

We geven op verschillende manieren vorm aan deze activiteiten. Bijvoorbeeld door middel van expertgroepen, deelname aan regionaal en landelijke overleg, de organisatie van regionale bijeenkomsten en als adviseur van de PO-raad.