Expertise

Als Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs willen we actief zijn bij de ontwikkelingen rond Kennis, Professionalisering en Onderzoek en zijn we direct bereikbaar voor onze leden ten behoeve van informatie en ondersteuning bij de implementatie van het beleid. Expertise op dit terrein wordt op verzoek van onze leden verspreid en toegelicht door onze expertisemakelaars. Het gaat dan om informatie over onderzoeksresultaten (veldpublicaties), informatie over projecten/pilots elders in het land, initiëren en/of aansluiten van of bij projecten, ondersteunen van eigen initiatieven, aangeven van professionaliseringswensen waarbij Lecso een rol kan spelen etc. Centrale doel is het verhogen van het ‘lerend vermogen’ van onze medewerkers en het bevorderen van een ‘onderzoekende houding’, passend in de totale kwaliteitscyclus van de scholen.

Een paar activiteiten op dit terrein zijn: inzetten expertisemakelaars, overleg met scholingsinstituten, organiseren ‘ontmoeting met de wetenschap’, deelnemen aan ‘Kennisrotonde’ van NRO i.s.m. PO-Raad, onderzoek doen naar ‘vraagstelling bij professionalisering in samenwerking met PO-Raad, specifieke scholing organiseren als b.v. voor ZMOLK, NAH, EMB, ondersteuning regio’s en organiseren van activiteiten, die het ‘lerend vermogen’ kunnen verhogen.

We geven op verschillende manieren vorm aan deze activiteiten. Bijvoorbeeld door middel van expertgroepen, deelname aan regionaal en landelijke overleg, de organisatie van regionale bijeenkomsten, gebruik van Nieuwsbrieven, website en directe ondersteuning in de regio.