Expertise Passend Onderwijs

Als Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs en zijn we direct bereikbaar voor onze leden ten behoeve van informatie en ondersteuning bij de implementatie van het beleid. Het gaat dan o.a. om:

  • verspreiding van en toelichting op het referentiekader, de wetgeving Passend Onderwijs en Kwaliteit (V)SO.
  • toepassing en omgang met het ontwikkelingsperspectief, leerlijnen en leeropbrengsten.
  • positionering van het (V)SO in de nieuwe samenwerkingsverbanden, inclusief doorrekenen van financiën, dus het behartigen van onze belangen.
  • ontwikkeling en verbinding van expertise m.b.t. (externe) dienstverlening 
  • bevorderen van de relatie SO-PO-VO-MBO ten behoeve van de doorgaande lijn.
  • ondersteuning van regio’s met betrekking tot de inrichting van passend onderwijs.

We geven op verschillende manieren vorm aan deze activiteiten. Bijvoorbeeld door middel van expertgroepen, deelname aan regionaal en landelijke overleg, de organisatie van regionale bijeenkomsten, ondersteuning van het implementatieteam (V)SO en als adviseur van de PO-raad.