Nieuws Passend Onderwijs

Studiedag rondom onderwijs voor leerlingen met downsyndroom op (V)SO

Op vrijdag 27 maart 2020 organiseert de Stichting Down Syndroom een studiedag rondom onderwijs voor leerlingen met downsyndroom op het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Hoewel in ons land op dit moment zo’n 55 % van de leerlingen met downsyndroom start op de reguliere basisschool wordt gedurende dit traject een groot aantal vroegtijdig doorverwezen naar het (V)SO. Een enkeling daargelaten volgt uiteindelijk voortgezet onderwijs op het VSO.

Wetenschappelijk onderzoek vanuit zowel binnen-als buitenland geeft het belang aan  van het stimuleren van kinderen met downsyndroom op zowel cognitief en sociaal gebied en dat een krachtige leeromgeving hierbij een eerste vereiste is.

Anneke Huiskamp is directeur van de Daniel de Brouwerschool uit Wilp. Voor de vijfde keer heeft haar school het predicaat Excellente school gekregen. Zij zal deze dag een inleiding geven over hoe haar school een krachtige leeromgeving voor leerlingen met downsyndroom gestalte geeft.

Daarnaast zal Emily Veerman, ambulant begeleider Plateau Openbaar Onderwijs Assen en tevens trainer Begeleid Ontdekkend Leren (BOL), een trainingsmodel welke wetenschappelijk effectief is gebleken bij leerlingen met een verstandelijke beperking, toelichten. Dit model laat leerlingen zelf nadenken over hoe zij problemen kunnen oplossen.

Tot slot zal Hilde de Haan medewerker van de SDS en projectmanager van de Down Academy haar op de praktijk gerichte onderzoek toelichten wat zij heeft gedaan in het kader haar Master Educational Needs  waarbij het belang van het stimuleren van de cognitieve vaardigheden aan leerlingen met downsyndroom op het VSO centraal staat.

Een dag zeer geschikt voor zowel leerkrachten en onderwijsassistenten uit het (V)SO.

 

Informatie over o.a. aanmelding kunt u vinden op www.vim-online.nl