Geen clusters meer

De vroegere cluster 3 en 4 zijn bij de invoering van passend onderwijs verdwenen. De ondersteuningsvraag in combinatie met wat een school kan bieden, bepalen nu de juiste school voor een kind. Het samenwerkingsverband speelt daarin een beslissende rol. Ook de regionale expertise centra (REC’s), waarin de speciale scholen waren samengebracht, zijn met de invoering van passend onderwijs opgeheven. Het speciaal onderwijs maakt nu een onlosmakelijk onderdeel uit van de samenwerkingsverbanden.