ICT

ICT speelt een steeds nadrukkelijkere rol binnen het onderwijs. Dat geldt ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Zowel op het gebied van het primaire onderwijsproces als de ondersteuning daarvan zijn er binnen de LECSO scholen diverse initiatieven. Op deze webpagina's kunt u informatie vinden over een aantal ICT zaken waarmee LECSO zich mee bezig houdt:

  • Een leerlingadministratiesysteem en/of een leerlingvolgsysteem, passend bij de specifieke wensen van het (V)SO
  • Het doorbraakproject, een initiatief van PO raad, VO raad en de ministeries van OCW en economische zaken.
  • het opzetten van een ICT netwerk, specifiek voor scholen van speciaal onderwijs, "ICT gewoon speciaal"