ICT gewoon speciaal

Binnen de scholen voor speciaal onderwijs leeft al langer de behoefte om kennis en ervaringen te delen op het gebied van ICT. 

Via Twitter @GSICT, Facebook en www.gewoonspeciaalict.nl heb je misschien al vernomen dat Gewoon Speciaal ICT een nieuw logo heeft geheel in LECSO stijl (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs), waarmee we al 1 ½ jaar nauw samenwerken. Sinds dit schooljaar is de verbinding met LECSO versterkt en is Gewoon Speciaal ICT een vast onderdeel van LECSO geworden.

 Gewoon Speciaal ICT is een landelijk netwerk van en voor ICT-Coördinatoren en iCoaches in het Speciaal Onderwijs. Hierbij worden door de deelnemers kennis en ervaringen “good practice” uitgewisseld m.b.t. gebruik van ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.

 Inmiddels zijn we volop bezig met de voorbereidingen van bijeenkomsten dit schooljaar.

 De eerste bijeenkomst van Gewoon Speciaal ICT zal plaatsvinden op 27-11-2015 tijdens Hét Congres www.hetcongres.nl in Arnhem. Om hier aan deel te nemen is het nodig om je in te schrijven bij Hét Congres. Hier zijn inschrijfkosten aan verbonden.

 Data van de andere bijeenkomsten dit schooljaar zullen zijn woensdag 02-03-2016 en woensdag 15-06-2016. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden bij scholen in het midden in het land.

 Gewoon Speciaal ICT zorgt i.s.m. met LECSO en diverse sprekers tijdens Hét Congres voor 3 presentaties op het gebied van Speciaal Onderwijs en ICT en de inrichting van een iLAB. Meer informatie kun je vinden door te klikken op de onderstaande links.

1. Ondersteunende communicatie met ICT voor leerlingen in het speciaal onderwijs

2. Internationaliseren, hoe leer je kinderen digitaal samenwerken over kinderrechten?

3. Playing for Succes met inzet van sociale media werken aan het zelfvertrouwen

4. Bezoek hét Gewoon Speciaal ICT iLAB

 Verder zijn we volop bezig met de voorbereidingen van een Gewoon Speciaal ICT studiereis. Meer informatie volgt later.

 Als er vragen, opmerkingen en suggesties zijn horen en lezen we deze altijd graag. Deze kunnen gemaild worden naar Elle Peters e.peters@gewoonspeciaalict.nl en Thierry Koningstein t.koningstein@gewoonspeciaalict.nl .