Implementatie KSO

Plan van aanpak

In dit onderdeel is een plan van aanpak opgenomen voor de schoolorganisaties om een eigen  kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen. Daarbij wordt er een relatie  gelegd met de opbouw en inhoud van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011.

De redenen en planning voor de realisatie van het KMS  worden in kaart gebracht alsmede de scope. Die scope betreft de processen en organisatieonderdelen waar het KMS  betrekking op zal hebben.

Het is uiteraard een beleidskeuze van de school om al dan niet over te gaan tot certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem. De keuze om een KMS te gaan ontwikkelen en implementeren betekent dus niet vanzelfsprekend dat de schoolorganisatie ook kiest voor certificering. Door in het plan van aanpak de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs als uitgangspunt te nemen, voldoet het ontwikkelde KMS in principe al wel aan het voor certificering geldende normenschema.

Ondersteuning:

Het is aan te bevelen om  u bij het ontwikkelen van een KMS en het gebruik van de Kwaliteitsnorm en zeker ook wanneer u toewerkt naar certificering,  te laten ondersteunen door instellingen of organisaties die hiermee bekend zijn.   

CKMZ (centrum voor kwaliteit en management in de zorgsector) en mede-ontwikkelaar van de norm is uiteraard bekend met de Kwaliteitsnorm en heeft ook trainingen uitgevoerd op diverse scholen en in het kader van het landelijk aanbod van  LECSO:  www.ckmz.nl ,  contactpersoon: Caroline van der Linde

Daarnaast is  ook  Bureau de Bont binnen het speciaal onderwijs inmiddels bekend met het werken met de Kwaliteitsnorm:  www.bureaudebont.nl , contactpersoon: Oscar Schneider  

Colette Dams van QbyCo is vanaf de start van de ontwikkeling als projectleider betrokken geweest bij de Kwaliteitsnorm en nog steeds actief lid van de Beheergroep.  Met haar bureau QbyCo verzorgt ze trainingen, workshops en advies-/implementatietrajecten voor kwaliteitsmanagement in het onderwijs en de samenwerkingsverbanden. Meer informatie: www.qbyco.nl

Maar ook andere organisatieadviesbureaus als van Beekveld & Terpstra,  de Landelijke Pedagogische Centra of de CED-groep kunnen u van dienst zijn bij het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem  en het werken met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Onder register kunt u het actuele certificatieregister vinden van de scholen die tot dusver gecertificeerd zijn.