integraal inspectietoezicht op de samenwerkingsverbanden PO en VO

In dit document geeft de onderwijsinspectie toelichting over de criteria van het toezicht op samenwerkingsverbanden PO en VO.

concepttoezichtkader-swv-passend-onderwijs.pdf