Lectoraat

Evenals met diverse universitaire wetenschappers, die onderzoek doen op het terrein van speciale leerlingenzorg, heeft LECSO ook contacten met lectoren aan Hogescholen die actief zijn op dit terrein. In de bijeenkomsten ‘ontmoeting met de wetenschap’ proberen we van tijd tot tijd actueel overzicht te krijgen van de meest relevante onderzoeksresultaten. Ook proberen we zelf als scholen te komen tot relevante thema’s voor onderzoek c.q. onderzoeksvragen, die we weer voor kunnen leggen aan deze wetenschappers. Via het NRO kunnen er dan onderzoeksopzetten voorgelegd worden voor subsidiëring, dan wel dat we zelf op zoek gaan naar financiering als LECSO.

We proberen op dit deel van de site een zo actueel mogelijk overzicht te krijgen en te houden van lectoren, die onderzoek doen of begeleiden op relevante thema’s voor het speciaal onderwijs. Aanvullingen van de kant van leden op dit overzicht, stellen we zeer op prijs.

Lectoren, die onderzoek doen op voor het speciaal onderwijs relevante thema’s zijn onder andere:

  • Fontys – Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg – Anita Blonk
  • Fontys – leren en innoveren – Anje Ros
  • Avans – innovatieve opleidingsscholen – Paul Delnooz
  • NHL – duurzame schoolontwikkeling – Hennie Brandsema
  • InHolland – geïntegreerd pedagogisch handelen – Jeroen Onstenk
  • HU – gedrag en onderzoek in educatieve praxis – Petra Ponte
  • HAN – innovatie – Frans Nauta
  • HanzeHogeschool– integraal jeugdbeleid en onderwijs – Jeannette Doornebal
  • Chris Kuiper, ‘jeugdzorg en onderwijs’, hogeschool van Rotterdam/hogeschool Leiden
  • Kathy van Tuijl – hogeschool Saxion