Leerstoel Expertise

Leerstoel Perceptie- en actieproblemen

Indertijd (januari 2009) hebben de verenigingen LVC3 (voorloper van LECSO) en de BOSK samen met Visio aan de Radboud Universiteit Nijmegen een leerstoel in het leven geroepen met als leeropdracht ‘Perceptie- en actieproblemen’. Deze leerstoel, gefinancierd door de KSBS en LVC3/BOSK, wordt bekleed door prof. dr. Bert Steenbergen. Intussen is deze bijzondere leerstoel door succesvol functioneren opgenomen bij de Radbouduniversiteit als een ‘kernleerstoel’. Van de resultaten van deze leerstoel kunnen we als scholen nog steeds profijt hebben. Dhr. Steenbergen neemt overigens actief deel aan onze ‘wetenschapsontmoetingen’ van LECSO en is lid van de redactiecommissie voor onze ‘veldpublicaties’

De leerstoel legt een directe verbinding tussen wetenschap en de praktijk van visuele en lichamelijke beperkingen in relatie tot leren en gedrag. Ze heeft een eigen website  – waarop de ontwikkelingen rond de vele onderzoeken en andere activiteiten ‘wereldkundig’ worden gemaakt. Een aanrader dus voor iedereen die van de leerstoel op de hoogte wil blijven en de brug tussen praktijk en onderzoek over wil gaan.
Overigens: de naam van de website is ontleend aan de inaugurele rede van prof. dr. Bert Steenbergen:Beweging in Zicht Leerstoel "Ondersteunde communicatie bij meervoudige handicaps" 

Sinds de start van de leerstoel zijn meerder onderzoeken uitgevoerd door zowel promovendi als studenten orthopedagogiek. Zo wordt in een promotieonderzoek de vroege rekenontwikkeling van leerlingen met cerebrale parese in een longitudinaal project onderzocht, waarbij vele scholen betrokken zijn. In een ander promotieonderzoek wordt bij leerlingen in het speciaal onderwijs onderzocht in hoeverre zij baat hebben bij impliciet dan wel expliciet leren. Daarnaast is er onlangs een ‘veldpublicatie’ verschenen (zie LECSO), waarbij een overzicht is gemaakt van het instrumentarium om sociaal emotionele problemen vast te stellen (Dr. Jan van der Burg & Prof. Jan de Moor i.s.m. studenten).

We willen een ieder vragen eens een kijkje te nemen op de website, en niet te schromen om vragen vanuit de praktijk te mailen, zodat de koppeling tussen praktijk en theorie nog verder wordt gemaakt. We kunnen dan in overleg bepalen in hoeverre deze vragen zijn te onderzoeken, bijvoorbeeld via stage-projecten, promotieprojecten of anderszins.