Lerarentekort

Het lerarentekort in het onderwijs is momenteel één van de grootste problemen in onderwijsland. Ook het gespecialiseerd onderwijs heeft hiermee te maken.
 
LECSO en het SBOwerkverband denken mee in het aanpakken van dit probleem. We inventariseren de knelpunten die worden ervaren en de initiatieven die worden ondernomen. We zorgen voor kennisdeling en zitten aan tafel bij degene die het beleid hieromtrent ontwikkelen en bepalen.
 
Het uitgangspunt is dat we in eerste instantie aansluiten bij de aanpak van de PO-Raad. Echter waar het speciaal moet, denken en doen we speciaal mee.
 
Op 5 november 2018 was er een eerste bijeenkomst om tot een oplossing voor het lerarentekort te komen. Lees hier het verslag. Hierin vindt u veel informatie en ideeën. Als u dit verslag leest bent u voor nu weer helemaal bij!
 
Bent u nieuwsgierig naar wat er al ondernomen wordt in het land? Klik hier.
Staat uw initiatief er nog niet bij dan graag even laten weten aan j.swuste@lecso.nl
Zeer veel dank namens uw collega’s in het land!