Lerarentekort

Het lerarentekort in het onderwijs is momenteel één van de grootste problemen in onderwijsland. Ook het gespecialiseerd onderwijs heeft hiermee te maken.
 
LECSO en het SBOwerkverband denken mee in het aanpakken van dit probleem. We inventariseren de knelpunten die worden ervaren en de initiatieven die worden ondernomen. We zorgen voor kennisdeling en zitten aan tafel bij degene die het beleid hieromtrent ontwikkelen en bepalen.
 
Het uitgangspunt is dat we in eerste instantie aansluiten bij de aanpak van de PO-Raad. Echter waar het speciaal moet, denken en doen we speciaal mee.

Hiernaast vindt u linkjes naar de subpagina's waar we alle informatie verzameld hebben. Regelmatig worden deze pagina's aangevuld. Dus kom nog eens terug!

 

Dit zijn de subpagina's

 

  • Lokale initiatieven
  • Verslag (regionale) bijeenkomsten
  • Officiele berichten en rapporten (oa. van ministerie van OCW)
  • Opleidingen
  • In de media
  • Nuttige adressen
 
Voor meer informatie en aanmelden van initiatieven om het lerarentekort op te lossen kunt u contact opnemen met Jasper Swuste: j.swuste@lecso.nl
 
Zeer veel dank namens uw collega’s in het land!