LVS

Achtergrond

Vijf besturen hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan een gemeenschappelijk programma van eisen voor een leerlingvolgsysteem. De aanleiding hiervoor was een gedeelde ervaring dat de markt voor het speciaal onderwijs klein is en dat voor gewenste (door)ontwikkeling samenwerking nodig is. Het opgestelde PvE is in een marktconsultatie aan de markt voorgelegd. Het beeld wordt bevestigd dat er momenteel niet eenduidig aan de vraag kan worden voldaan terwijl er wel urgentie is om vervolgstappen te kunnen zetten.

Op basis hiervan is besloten gezamenlijk een verdiepende marktverkenning te doen, waarbij niet het huidige aanbod van LVS leveranciers de focus is, maar hun visie op de toekomst en de ontwikkelagenda van hun product.

 Het doel van de verdiepende marktverkenning is om te komen tot zo'n positie dat de schoolbesturen invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelagenda van de leverancier, en dus met de leverancier gaan samenwerken. Op deze manier kan er alsnog, zij het op een langere termijn, tot een LVS product gekomen worden dat voldoet aan de gestelde eisen. Individuele besturen kunnen dit niet op eigen kracht, omdat ze hiervoor een te kleine klant zijn. 'Opschalen' is dan ook noodzakelijk. Hiermee is niet gezegd dat er na de verdiepende marktverkenning over wordt gegaan tot (gezamenlijke) koop van de besturen. Het is een gezamenlijke verkenning, waarna het vervolgens aan elk schoolbestuur is om te beslissen of en welk product zij willen aanschaffen. Wat er wel ligt na deze verdiepende marktverkenning is een inzicht voor de besturen of -en met welke leverancier(s) dan- samen kan worden opgetrokken om te komen tot een LVS dat aan de wensen voldoet. En natuurlijk in welke vorm dat kan.

Dit traject is een van de eerste versnellingsvragen binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ict. Zie ook: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-aan-de-slag-met-eerste-vier-ict-dilemmas.

Op 29 juni 2015 vindt de strategische informatie sessie plaats.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier vinden.

 

 

 


Er zijn op dit moment drie documenten die van belang zijn voor dit proces. U kunt ze hier downloaden: