Nuttige adressen

Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. En is kennismakelaar voor scholen in het primair onderwijs bij hun arbeidsmarkt- en HRM. De behoefte van de sector staat daarbij centraal. Website: arbeidsmarktplatformpo.nl

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar. Op de meeste scholen is het voor dit schooljaar gelukt het team rond te krijgen. Maar de grens is bereikt. Daarom werkt de Rijksoverheid aan een duurzame oplossing voor dit probleem. Daarbij is de inzet nodig van alle partijen. Bijvoorbeeld het onderwijspersoneel, de vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Website Rijksoverheid over lerarentekort.

De PO-Raad bepleit een duurzame oplossing langs drie lijnen: open toegang tot beroep, een aantrekkelijk beroep en innovatie in de sector. Website van de PO-Raad

De VO-raad maakt zich al geruime tijd hard voor deze meer fundamentele en structurele landelijke aanpak, waarbij de politiek de regie pakt en de door de sector gewenste maatregelen neemt. Daarnaast ondersteunt de VO-raad scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van eigen beleid op dit vlak. Website VO-raad of neem contact op met Fleur Veringa.

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, helpt scholen in het voortgezet onderwijs bij het realiseren van een professionele, veilige en gezonde werkomgeving. Daarmee koerst Voion op de verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Website Voion.