Nieuws Onderwijs en Zorg

Zorgarrangeurs:ondersteuning bij financiering van zorg in onderwijstijd

De ministers van VWS en OCW hebben in oktober 2019 aangekondigd dat zij in 2 jaar tijd aan maximaal 50 speciaal onderwijs-scholen (so/vso cluster 3 en 4) een zorgarrangeur beschikbaar stellen. Vanaf nu kan worden aangemeld. Deze zorgarrangeurs gaan scholen ondersteunen bij het regelen van de financiering van zorg in onderwijstijd. Zij kennen de weg in de diverse onderwijs- en zorgsystemen en weten hoe en op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. Zo helpen ze scholen om meer zorgmiddelen in te kunnen zetten in onderwijstijd, zodat de leerlingen de juiste zorg en begeleiding kunnen krijgen bij het onderwijs of bij het naar school gaan. Deze taak zal uitgevoerd worden door  de onderwijszorgconsulenten van de landelijke organisatie Onderwijsconsulenten (SOSO).

Wat levert de zorgarrangeur op?

  1. De school krijgt zicht op en inzicht in de mogelijkheden en middelen met betrekking tot zorg in onderwijstijd. Hierdoor kan de school zich meer richten op zijn kerntaak, het verzorgen van onderwijs.
  2. De school is minder tijd kwijt in het onderhandelen met zorgpartners, gemeentes, zorgkantoren en de ouders over de inzet van het PGB en zorg tijdens schooltijd.
  3. Onderwijsgeld wordt besteed aan onderwijs.
  4. Na de ondersteuning door de zorgarrangeur is de school zelf in staat de juiste kanalen te vinden om de zorg gefinancierd te krijgen vanuit de zorgkaders.

Alle informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op de site van de Onderwijsconsulenten.