Nieuws Onderwijs en Zorg

Nieuwe versie download Meetellen onderwijstijd bij residentiele plaatsing

De download Meetellen onderwijstijd bij residentiele plaatsing op onze site is vernieuwd. De overeenkomst is gecheckt door Jurion (juristen onderwijsrecht). Er zijn enkele  aanpassingen aangebracht die enerzijds de leesbaarheid bevorderen en anderzijds de tekst van de overeenkomst beter aan laten sluiten bij de relevante wettelijke bepalingen.

Hier kunt u de standaard overeenkomst downloaden.