Nieuws Onderwijs en Zorg

Medisch Kindzorg Systeem

Relevant voor scholen met chronisch zieke kinderen is de ontwikkeling van het Medisch Kindzorg Systeem (MKS), vanuit de Stichting Kind en Ziekenhuis. Samen met veel partners uit de zorg, is dit systeem ontwikkeld, waarbij het gaat om de logische overgangen tussen ziekenhuis en thuis op alle terreinen van ontwikkeling (zorg, onderwijs, begeleiding, ouderondersteuning etc.).

Het gaat om een behandelscan, handreikingen, opleiding, een app, handige ‘tools’, een verwijsboom en een kwaliteitsstandaard. Het gaat om de eenduidigheid van handelen, het gebruiken van één taal en het zo helder en eenduidig mogelijk zijn naar ouders en kinderen. Er volgen ‘proeftuinen’ in een aantal ziekenhuizen: Martini in Groningen, WKZ Utrecht, Zuyderland en Radboud UMC. Het traject loopt tot eind 2018. Er is een landelijk programmateam, VWS bekostigt en we doen als onderwijs mee in de Adviesraad. Meer informatie bij de Stichting Kind en Ziekenhuis.